Expo van Rit Dierckx & Peter Bostoen

Uilen en wijsheid, ze horen als beeld wel samen!

En vermits ook alle wijsheid in boeken gebundeld wordt, is de link met de bibliotheek onmiddellijk aangewezen.

Uilen hebben een sprekend "gezicht", mooie, grote ogen en altijd een behoedzame houding om de prooi zeker niet te missen.

Dat alles inspireert en met drie verschillende technieken willen we deze mooie vogel alle eer aandoen.