Wanneer de diagnose dementie of alzheimer gesteld wordt, roept dit vaak veel vragen en negatieve gevoelens op. De dementiekoffer van de bib geeft iedereen de kans het thema op een rustige manier thuis te verkennen. 

De koffer biedt Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD) en bevat een ruim pakket aan informatie en bronnen voor alle leeftijden, waaronder het boek "Wat Alz"? en het bijhorende oefenboek van Kasper Borremans. Daarnaast zitten er in de koffer ook enkele brochures die je mag bijhouden. De EHBD koffer is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar omgeving te maken krijgt met dementie en biedt hulp om hiermee om te gaan. 

Praktisch

De koffer kan gedurende 4 weken ontleend worden.

Als hij uitgeleend is, kan je hem reserveren. 

De werken in de koffer zijn niet apart beschikbaar.